ДИГИТАЛНИ ЗЪБНИ СНИМКИ ПЛОВДИВ - DIGITALNI ZYBNI SNIMKI PLOVDIV

В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки : 1. Сегментни рентгенови снимки 2. Панорамни рентгенови снимки 3. Рентгенови снимки пo Simpson и Belo Стоматолозите могат да получат снимките на e-mail, CD, или на филм според предпочитанията си. Сегментните графии се изработват със специален държател, осигуряващ образ с минимален дефект. Панорамните снимки се осъществяват с Дигитален Ортопантомограф Кodak 9000, който в класа си дава най-минимално лъчево натоварване на пациента с изключително високо качество на рентгеновия образ.
Прочети цялата публикация
Коментари


Добави коментар