Свидетелство за съдимост и по електронен път

Свидетелство за съдимост и по електронен път

Електронно свидетелство за съдимост издава вече Районен съд - Сливен. От услугата могат да се ползват граждани, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК . Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието и е достъпно на страницата му. Документът се издава след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството. Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено…
Прочети цялата публикация
Коментари


Добави коментар