ПЕВИЗОН крем 15 гр. (PEVISONE cream 15 g.), цена и информация

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ  ПЕВИЗОН 1 mg/g + 10 mg/g, крем PEVISONE 1 mg/g + 10 mg/g, крем триамцинолонов ацетонид, еконазолов нитрат (triamcinolone acetonide, econazole nitrate) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя…
Прочети цялата публикация
Коментари


Добави коментар