Коментари

  1. Венец ´´ Рог на изобилието´´ с плодове: с топъл блясък и златни акценти, този венец е ´´венецът´´ на празничния ден. (thumb up)

  2. Венец ´´ Рог на изобилието´´ с плодове: с топъл блясък и златни акценти, този венец е ´´венецът´´ на празничния ден. (thumb up) ;)

  3. (thumb up) (thumb up) (beer)

  4. (thumb up) (thumb up) (thumb up)

  5. (coffee) (coffee) (coffee) (coffee)


Добави коментар