Държавата ще плаща водата на най-бедните

Държавата ще плаща водата на най-бедните

Месеч­ните раз­ходи за ВиК услуги обичайно са по-ниски от 2 на сто от сред­ните месечни доходи на бъл­гар­с­ките домакин­с­тва, но за да се финан­сират раз­ходите за екс­п­лоатация и поддръжка на сис­тема, която да отговаря на целите на стратегия за ВиК сек­тора, цените на ВиК услугите трябва да се повишават, е записано в проект на Стратегия за раз­витие и управ­ление на водос­наб­дяването и канализацията в Бъл­гария, пуб­ликуван на интернет страницата на Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие. За сметка на препоръчаното повишение на цените стратегията пред­лага да бъдат преразгледани същес­т­вуващите социални политики, които предос­тавят час­тична компен­сация на уяз­вимите групи за раз­ходите за отоп­ление през зим­ния сезон, като към тях се включи ком­пен­сация и за смет­ките за водни услуги. Пъл­ната ком­пен­сация на социално слабите домакин­с­тва, която да пок­рива смет­ките им за ВиК-услуги, когато са до 4% спрямо семей­ните бюджети, ще струва на дър­жавата около...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност