Откриха противоотрова за женската самота

Откриха противоотрова за женската самота

В жи­во­та на те­зи же­ни се по­я­вя­ват мъ­же, но ско­ро ги за­ряз­ват без ви­ди­ми при­чи­ни. Кан­ди­да­тът на фи­зи­чес­ки­те на­у­ки Ми­ха­ил Зи­е­ле­лас от Ри­га лан­си­ра своя хи­по­те­за.

32-го­диш­на­та сес­т­ра на Ми­ха­ил Вал­га пре­жи­вя­ла че­ти­ри про­ва­ла в опи­ти­те си да се омъ­жи. Врач­ка й ка­за­ла, че над нея тег­не ве­нец на без­б­ра­чие и по­ис­ка­ла 3 хи­ля­ди ев­ро да го пре­мах­не. Бра­тът на Вал­га, ко­го­то тя по­мо­ли­ла за съ­вет, ре­шил да из­ме­ри... елек­т­ро­маг­нит­но­то по­ле око­ло сес­т­ра си. И ус­пял - ка­то ис­тин­с­ка га­да­тел­ка той й пред­пи­сал про­ти­во­от­ро­ва сре­щу мъж­ка­та нев­ни­ма­тел­ност - да про­ме­ни зо­на­та на лич­но­то си прос­т­ран­с­т­во.

Ен­цик­ло­пе­дия "Жен­с­ки Тай­ни" Лич­но прос­т­ран­с­т­во - оп­ре­де­ле­на зо­на око­ло чо­ве­ка, ко­я­то в нор­мал­ния слу­чай е око­ло 40 см. Са­мо най-близ­ки хо­ра, нав­ли­зай­ки в не­го, мо­гат да се пол­з­ват с до­ве­рие и да не пре­диз­вик­ват чув­с­т­во на тре­во­га...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност