Екологични Новини - Eco News: Озоновата дупка - Един проблем, който изисква моментални действия!

Екологични Новини - Eco News: Озоновата дупка - Един проблем, който изисква моментални действия!

Разрушаването на озоновия слой се превръща във все по-популярен проблем. Озоновият слой се намира между 10 и 50 км над повърхността на Земята и съдържа приблизително 90 процента от озона в атмосферата. При нормални условия стратосферният озон се образува като резултат от фотохимичното равновесие между кислородни молекули, кислородни атоми и слънчева радиация. Поглъщането на ултравиолетовите кванти води до намаляване на озона, притокът пък на кислородни атоми от по-горните слоеве на атмосферата позволява образуването на нови молекули озон. Така се установява динамично равновесие между двете реакции. Озоновият слой е защита за живота на Земята, тъй като единствено той поглъща пълноценно слънчевата ултравиолетова радиация. Той играе ролята на природен филтър, поглъщащ опасните за всички живи същества ултравиолетови лъчи, чийто източник е Слънцето. През 1985 г.бе констатирано, че съдържанието на озон над Южния полюс е намаляло. Впоследствие аналогичен процес бе наблюдаван и над...
Прочети цялата публикация

Коментари