Българските компании, търгувани на борсата са раздали през 2016 г. над 150 млн. лв. дивиденти Follow

Българските компании, търгувани на борсата са раздали през 2016 г. над 150 млн. лв. дивиденти

Българските публични компании, търгувани на Българска фондова борса, са раздали през 2016 г. над 150 млн. лв. като дивиденти.  Данък доход от дивидент е 5%, като той се удържа при източника (компанията) и инвеститорът получава чиста сума. Печалбите от търговията с акции на Българска фондова борса (БФБ) са освободени от данъци. През 2017 г. се очаква въвеждането на сегмент за малки и средни компании на борсата с облекчени условия, както и възможност за търговия с държавни облигации (ДЦК).


Прочети цялата публикация
Коментари