Инвестиционни консултации Follow

Инвестиционни консултации

Услуги

•  Консултации за индивидуални и корпоративни инвеститори  •  Инвестиции в продукти заместващи банковия депозит и с нисък риск    • Застраховане срещу неблагоприятни движения на цени и валути •  Защита на компании при кризи и икономически рецесии   •  Консултации за притежатели на ипотеки   •  Защита против спад в цените на имотите •  Фиксиране на покачващи се лихви по кредити и спадащи лихви по депозити   •  Фиксиране на покачващи се или спадащи лихва за банки и лизингови дружества   •  Електричество, цени, пазар, анализ и прогнози  •  Противодействие срещу движения в цените на електроенергията • Консултации за земеделски производители   • Оптимизация на бизнес (оптимизиране на компании)   •  Консултации за трейдъри   •  Сливания, придобивания и продажби    • Идеи, предложения и разработки на нови бизнеси     • Изготвяне на прогнози, относно бъдещ оборот и печалби на Вашата фирма •  Прогнози за движение на цените  •  Политически консултации     •  Разпознаване на диаманти  •  Курс, финансови, стокови, валутни пазари и персонални инвестиции


Прочети цялата публикация
Коментари