Правителството разреши покупката на Българска независима Енергийна Борса Follow

Правителството разреши покупката на Българска независима Енергийна Борса

Правителството на България разреши на ''Български енергиен холдинг'' ЕАД да продаде на Българска фондова борса (БФБ) 100% от акциите си в Българска независима енергийна борса (БНЕБ).  Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне при начална цена на активите, определена от лицензиран оценител.

ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ: Финансови консултации в областта на международните инвестиции, акции, валути, фючърси, облигации, опции, имоти, оптимизация на компании и хеджиране


Прочети цялата публикация
Коментари