СБКО – въпроси и отговори

СБКО – въпроси и отговори

Съгласно разпоредбите на чл. 292 от Кодекса на труда, социално-битовото и културно обслужване (СБКО) на работниците и служителите се финансира със средства на работодателя, а начинът на използване на средствата се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, съгласно разпоредбите на чл. 293 от Кодекса на труда, т. е. тези средства се предвиждат и се осигуряват за работещите по трудово правоотношение в предприятието.

Кой определя как да се използват средствата за СБКО?

Средствата за социално-битово и културно обслужване в предприятието се използват по начин, определен с решение на общото събрание на работниците и служителите, поради което не е в правомощията на работодателя да издава заповед за разпределяне на свободните средства.  От разпоредбата на чл. 293, ал. 1 КТ е видно, че актът с който се определя начинът на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието, е решение, за...
Прочети цялата публикация

Коментари