Формуляр Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд - тримесечен

Формуляр Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд - тримесечен

Последно променен на Вторник, 29 Юни 2010 16:30

Чрез формуляри на хартиен носител

Националният статистически институт публикува формуляр ЕЕ 01022 "Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд".

Формулярът се попълва от обществени и частни фирми, организации, министерства, ведомства и техните поделения; политически и обществени организации, съюзи и движения, регистрирани на територията на Република България.

Наблюдението е тримесечно, изчерпателно за обществения сектор и извадково за частния сектор. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ.

Срокът за изпращане на попълнените формуляри за I тримесечие на 2010 г. e 15.04.2010 г.

За контакти по методологически въпроси използвайте следните телефони по местонамиране на дейността на предприятието.

Чрез попълване на електронни формуляри на...
Прочети цялата публикация
Коментари