Форуми / Данъци / Промени в данъчните закони в сила от 01.01.2011 г. - Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване

Форуми / Данъци / Промени в данъчните закони в сила от 01.01.2011 г. - Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване

611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...

425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...

121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...

242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...

Към списъка с всички статии


Прочети цялата публикация
Коментари