"За да имаш приятели" - Й. Радичков

"За да имаш приятели" - Й. Радичков

��езен�а�и��а не е ни�о о�обено. ��авена е п�еди в�еме, ка�о ��или��а ми б��а на�о�ени най-ве�е к�м г�а�и�но�о о�о�м�не, не �олкова ка�о ��д��жание. �е �е и �ам не�о кой знае какво �е е пол��ило, но ми о�не в�еме о�о�м�не�о на ка��инки�е в �лайдове�е.

�ад�вам �е в�е пак н�ком� да е о� полза, за�о�о в���и �або�а. �бикновено изи�квам о� в�о�окла�ни�и�е да о�гова��� на в�п�о�и�е � подбо�но �е�ене на �ек��а в ��ебника, понеже �е�ене�о �и ни е п�ио�и�е�.

�а да има� п�и��ели
Прочети цялата публикация
Коментари