Общност "Начално образование" към BGLog.net | Блог в BgLOG.net

Общност "Начално образование" към BGLog.net | Блог в BgLOG.net

Уважаеми ��и�ели, колеги, �а��о��о�о анке�но п�о��ване е �а�� о� из�ледване, по�ве�ено на п�облема � о�падане�о на ��ени�и�е о� ��или�е. �з�ледване�о �е п�овежда � ��ебно-на��на �ел. �лагода�� п�едва�и�елно за ��а��ие�о! ����Т�� ��РТ�


Прочети цялата публикация
Коментари