ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯ за 5 клас - %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯ за 5 клас - %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

5 клас

Задача 1884

Трима професори написали сборник по математика.Броят на задачите,съставени от тях, се отнася както 8:6:5.Ако професорите,подредени в същият ред,бяха разпределили задачите в отношение 7:5:4,то един от тях трябваше да състави 25 задачи повече,отколкото е съставил в действителност.По колко задачи е съставил всеки от професорите?

Публикувана на: 09-4-2015

5 клас

Задача 1882

Публикувана на: 09-4-2015

7 клас

Задача 1877

Отсечката AL e ъглополовяща в триъгълник ABC. Докажете,че AB<AC, то ВL<CL

Публикувана на: 06-4-2015

7 клас

Задача 1876

Намерете за кои стойности на параметъра а са еквивалентни неравенствата

(a - x)2 - (x + 2)(x - 1)  <  2a(a - x) + x               и         2(x - 2a) > a2 + 2

 

Публикувана на: 06-4-2015

6 клас

Задача 1875

По време на екскурзия ученици са разпределени в четири спални помещения с...
Прочети цялата публикация

Коментари