Любознайко - сайт за деца, фокуси, игри, занимавки, забавна наука, картинки за оцветяване

Любознайко - сайт за деца, фокуси, игри, занимавки, забавна наука, картинки за оцветяване

Отпечатайте, ако имате възможност картинката направо върху жълт лист. Гребенчето, човката и краката оцветете в червено. Първо залепете изцяло една към друга предната и задната част (с крилата) на пиленцето.   Залепете краката и гребена към задната част, а човката към предната. След това прегъвайте кръгчетата за „пухкавото“ тяло по средата им  и започнете да ги лепите    около основата на пилето.  Всяко прегънато кръгче лепете така:към това кръгче, което се пада  отляво залепете в центъра, а с това, което е отдясно -горе и долу.


Прочети цялата публикация
Коментари