Други спортове

1
Добави коментар
it_maniak
it_maniak

След пресконференцията на обединените спортни клубове на ЦСКА Министерството на физическото възпитание и спорта предоставя следната информация:

Проблемите на ОСК ЦСКА не са от един месец, за да се търси персонална отговорност от министъра на физическото възпитание и спорта Петър Стойчев.

Уведомителните писма, които клубовете от ОСК ЦСКА са получили във връзка с неизпълнение на задълженията им, са регулярни.

Над 50000 лева са общите задължения от 1 април 2012 година досега за консумативи и наем на СК „Класическа борба ЦСКА“, клуб

„Тежка атлетика ЦСКА“, СК „Джудо и джу-джуцу ЦСКА“, „Волейболен клуб ЦСКА“ и клуб „Гимнастика ЦСКА“.

За последните 3 години чрез различните федерации МФВС е финансирало същите тези клубове със средства, надхвърлящи 190 000 лв. Не може обекти, които са публично-държавна собственост, да бъдат отдавани безвъзмездно под наем.

Прилагаме персонална информация за приходите и задълженията на всеки един от упоменатите клубове. 1. Спортна база „Къро“, находящ се в гр. София, „Младост“, кв. 2 След проведена процедура по реда на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта е сключен договор за наем 23-00-54/19.06.2012 г. между МФВС и СК „Класическа борба ЦСКА“. Договорът е сключен за срок от 10 години и влиза в сила от 01.04.2012 г. с месечна наемна цена: 650 лв. С молба вх.щ 09-00-1123/05.03.2013 г. спортният клуб е изразил желание за прекратяване на договорните отношения по взаимно съгласие. В резултат на постъпилата молба МФВС е изготвило допълнително споразумение за прекратяване на договора, което СК Класическа борба отказва да подпише.

От септември 2012 г. спортния клуб не е заплащал на МФВС задълженията си за наем, а от ноември 2012 г. и задължения за консумативи, като до момента натрупаната дължима сума е 6416 лева. За последните три години чрез финансирането предоставено на БФ по Борба от МФВС СК „Класическа борба ЦСКА е получил средства в размер на 49 144 лева, съответно: – за 2010 – 14 324 лева; – 2011 – 16 952 лева; – 2012 – 17 868 лева. Клуб Тежка атлетика ЦСКА – няма сключен договор за наем с МФВС. Ползва зала „вдигане на тежести“. Изпратени са уведомителни писма за освобождаване на помещението: 09-00-308/3 от 28.08.2012 г. с указан срок до 30.09.2012г., писмо 09-00-4/06.03.2013 г. с указан срок 29.03.2013 г. писмо 09-00-1691/12.04.2013 г. с указан 14 дневен срок от връчването.

СК Джудо и джу-джуцу ЦСКА – Към настоящия момент няма действащ договор за наем СК ползва зала „Джудо и самбо“ и малка зала за „Джудо“. Изпратени са уведомителни писма за освобождаване на помещенията: 09-00-1193/11.03.2013г. с указан срок 29.03.2013 г., 09-00-1692/12.04.2013 г. с указан 14 дневен срок от връчването.

Спортния клуб не е заплащал на МФВС задълженията си за консумативи за месец февруари и март, като до момента натрупаната дължима сума е 2184 лева.

За последните четири години чрез финансирането предоставено на БФ по Самбо от МФВС СК Джудо и джу-джуцу ЦСКА е получил средства в размер на 37 316 лева, съответно: – за 2010 – 14 452 лева; – 2011 – 9 624 лева; – 2012 – 7 072 лева; – 2013 – 6 168 лева. 2. Спортна база „Червено знаме“, находящ се в гр. София, район „Слатина“, местността „Комплекс БАН тV-ти км“, бул. „Асен Йорданов“ Волейболен клуб ЦСКА – от 01.04.2012 г. е сключен договор за наем на волейболна зала, 1854.71 кв. м.

След проведени срещи с министър Нейков и приложно писмо с работен график относно използваемостта на залите, находящи се в СБ „Къро“ и СК „Червено знаме“ с вх.щ 17-00-64/14.02.2013 г. от г-н Васил Вутев – директор на СУ „Ген. Владимир Стойчев“, относно реализирането на програмата на учениците от спортното училище в зала волейбол на СК е представено допълнително поразумение за изваждане на часовете ползвани от учениците. СК отказа да подпише споразумението и остава в сила основният договор с месечна наемна цена: 1 983 лв. От сключване на договора Спортния клуб не е заплащал на МФВС задълженията си за наем и консумативи, като до момента натрупаната дължима сума е 37302 лева. За последните три години чрез финансирането предоставено на БФ по Волейбол от МФВС клуба е получил средства в размер на 65 544 лева, съответно: – 2011 – 20 816 лева; – 2012 – 19 628 лева; – 2013 – 25 100 лева. Клуб Гимнастика ЦСКА – Няма сключен договор за наем. СК Гимнастика – ползва зала „Гимнастика“.

Изпратени са уведомителни писма 09-00-301/2 от 28.08.2012 г.; 09-00-1161/06.03.2013 г. за освобождаване на помещенията. От декември 2012 г. Спортния клуб не е заплащал на МФВС задълженията си за консумативи, като до момента натрупаната дължима сума е 5 224 лева.

За последните три години чрез финансирането предоставено на БФ по Гимнастика от МФВС клуба е получил средства в размер на 59 928 лева, съответно: – 2011 – 27 420 лева; – 2012 – 15 264 лева; – 2013 – 17 244 лева.

Добави коментар

Абонирай се
Уведомете за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Виж всички коментари