Политика за поверителснот

Уважаеми потребители, моля във връзка с влизането в сила от 25.05.2018 на Общ регламент за защита на личните данни, съгласно регламент на ЕС 2016/679 (GDPR), прочетете Политиката за поверителност на използваните данни на потребители за използвaните услуги, достъпни през уебсайтът Svejo.net (накратко наричан Уебсайтът).

Политика за поверителност 

1. Какво са лични данни 

Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайтът. За лични данни се счита следната информация относно даден потребител: имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес, ЕГН.

 2. Целта на нашата Политика за поверителност е:

 2.1. Да ви информираме какви данни събираме; 

2.2. Защо ги използваме, в какви срокове и с кои трети лица обменяме вашите данни.

 2.3. Как обработваме вашите данни като администратор и как вие можете да контролирате този процес, чрез извършване на определени настройки на вашият браузер 

2.4. Да приемете или откажете записването на вашите данни, както и да променяте съгласието си по всяко време. 

2.5. Да гарантираме правото ви да поискате да изтрием вашите данни и “да бъдете забравени”, след като бъдем надлежно уведомени от вас.

 2.6. С прилагане на Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), е да направим процеса прозрачен и да гарантираме защитата и неприкосновеното право на всеки потребител да има защитени данни в дигиталното пространство. 

3. Данните, които събираме в Уебсайтът: 

3.1. Svejo.net (https://www.svejo.net) е портален уебсайт (портал), който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги и за откриване на информация чрез електронни препратки към ресурси, разположени на сървъри, намиращи се извън контрола на Svejo.net. При регистрация събираме следните данни на потребителя – Email, User Name, Pass, Рождена дата, град, пол, IP адрес.

 3.2. Cookies (бисквитки) – текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицирани пряко. Te дават информация коя част на сайта посещавате, колко време използвате сайта, рекламите, които сте видели и др. Повече за бисквитките можете да научите тук.

 4. Обработване на информация за Потребител 

4.1. Svejo.net полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на Общите условия за ползването на Svejo.net, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 4.2. Ограниченията по ал. 4.1. не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Svejo.net има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство. 

5. Цели, за които може да се използва информацията 

5.1. Svejo.net събира и използва информацията за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Уебсайта. 

5.2. Потребителят се съгласява с възможността данните, включително лични такива, въведени от него при регистрацията или в по-късен момент, да бъдат виждани от неограничен кръг лица, посещаващи Svejo.net. Потребителят може да ограничи тази12 възможност, като направи публична само информацията за Потребителското и истинското си име, чрез избиране на „личен” тип Потребителски профил. 

5.3. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 

5.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Svejo.net. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

6. Разкриване на информацията 

6.2. Предоставянето на лични данни от Svejo.net на трети лица се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство. 

6.3. За да има възможност Svejo.net да доставя реклама на потребителите си, както и да извършва своята дейност, се извършва разкриване на информация според договорени конфиденциални споразумения с някои компании. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация, без разрешение от страна на Svejo.net 

7. Колко време съхраняваме информацията

 Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни, според тяхната цел, а именно: За целите на измерване на потребителското поведение на сайтовете ни и в продуктите ни – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка; След изтриване на данните, те не се съхраняват при нас. 

8. Какви са Вашите права според GDPR 

8.1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация. 8.2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

 8.3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна. 

8.4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 8.5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване. 

8.6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.