За нас

Svejo.net е водеща социална медийна компания в България, основана през 2007 г.

Месечният обхват на аудиторията включва 2,8 млн. уникални потребители, 38 млн. импресии.

Медийната философия на Svejo.net е основана на идеите за независимост, социалнa отговорност и безпрекословно поддържане на свободата на словото.

Не на последно място, отдава и голямо значение на изкуството и духовните ценности.

Svejo.net стартира с малък екип от софтуерни специалисти – предприемачи и бързо израства като компания.

Днес хората са млади и образовани в областта, гъвкави и бързо адаптивни към динамичния свят на дигиталните медии.

Развиваме се с естествен ръст, като наемаме мотивирани хора, които стават част от нас, следвайки основните цели на професионализма, творчеството, внимание към детайлa, ежедневно израстване и отговорност.