Тест За Определяне На Езикова Подготовка - Английски Език

Тест За Определяне На Езикова Подготовка - Английски Език

Този тест представлява общ диагностичен тест, който има за цел да провери усвоените граматични структури и лексикални единици и да определи съответното ниво на езикова подготовка. Изготвен е от методически екип на “Училища за Европа” на базата на професионален опит в сферата на качествените езикови услуги.

Тестът е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали. Състои се от 60 въпроса с нарастваща трудност. За всеки от тях се предлагат по 4 възможни отговора, от които само един е верен. Съществува и пети, допълнителен отговор “Не знам”, който се маркира, в случаите, когато не знаете и не предполагате възможния отговор.

Моля, отговорете на всички 60 въпроса.

На базата на Вашите отговори ще получите своя прогнозен резултат за степента на владеене на английски език. Също така ще имате възможност да получите кратко описание на езиковите умения за съоветното ниво и оценка на езиковата компетентност съгласно Общата европейска рамка.

И Още:

Онлайн Тест - Цел -...
Прочети цялата публикация
Коментари