Как се определя размерът на пенсията

2
Добави коментар
vestitel
vestitel

Как се определя размерът на пенсията

„Предстои ми пенсиониране. Как ще се изчисли пенсията ми“

 При определяне размерът на пенсията на кандидат пенсионера, основополагащи са доходът, който лицето е получавало, както и индивидуалнияг коефициент (вижте подробни обяснения по-долу).   Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който  се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от  01.01.2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. 

Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят 
след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година 
осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната 
пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за 
всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 
2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит 
след 31.12.2006 г. 
 

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на  пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. 
Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. 
 При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителния доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство

 

Създадена на 12.05.2014 г.

Добави коментар

Абонирай се
Уведомете за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Виж всички коментари