Алфа Клийн се превърна в лидер сред българските фирми за обезвреждане на опасни отпадъци

12
Добави коментар

Макар в страната ни вече да има повече от една-две фирми, специализиращи в сферата на опасните отпадъци, можем със сигурност, да кажем, че сред тях дори се откроиха лидери, които с примера си допринасят за развитието на индустрията, както и за по-успешна цялостна национална стратегия за опазване на околната среда. Разрешителните, лицензите, стриктните процедури, скъпото оборудване и множеството изисквания, на които трябва да отговарят едновременно и постоянно тези фирми създават предпоставки за обособяване на една цялостна индустрия – със собствена цел, средства, видове машини и типове квалифицирани кадри. И истината е, че дори днес да не се замисляме толкова сериозно за екологията, за опасните отпадъци, които консуматорското ни общество реално ежедневно „създава“ поради силния си стремеж да отговори подобаващо на всеки свой потребителски каприз, фирмите за обезвреждане на опасни отпадъци вършат повече от полезна работа за обществото. До голяма степен те значително намаляват задълженията и задачите на самите фирми, отговорни за опасните отпадъци, тъй като събирането, транспортирането и последващата обработка са строго определени като процедури, нуждаещи се от точно определени качества, съоръжения и хронология на действията.

Сред фирмите, занимаващи се с обезвреждане на опасни отпадъци, категорично можем да посочим лидери, но един от най-безспорните сред тях е Алфа Клийн. Става въпрос за компания, която оперира от солидно време насам в сферата си, оборудвана е с най-модерните за страната съоръжения и ежегодно работи за повишаването на квалификацията на своите служители. Фирма Алфа Клийн е регистрирана в Калипетрово, най-често извозва за обработка опасните отпадъци в пригодената за случая площадка край Силистра, Силистренска област, но работи с клиенти от цялата страна. Излишно е да поясняваме, че Алфа Клийн ЕООД има всички необходими лицензи и разрешителни – включително и за работа със специфични опасни отпадъци като азбест (плюс демонтажа и извозването му) – но трябва да поясним, че компанията има и значителен опит с документацията, съпътстваща подобни процедури. Често, обезвреждането на опасни отпадъци поражда сложни казуси, нуждата от справка на няколко типа – по произход и уредба – закони, което създава затруднения на потребителя. За щастие, Алфа Клийн не просто води цялата счетоводна документация, но и допълнителната, свързана с националните и европейски норми за регламентиране дейността с опасни отпадъци.

В крайна сметка, Алфа Клийн изцяло се припокрива с очакванията и на опитните, и на съвсем никога недокосвалите се до задължението за събиране, транспортиране и обработка на опасни отпадъци клиенти. Професионализмът, иновативната база и детайлната разработка на план за стратегия за всеки казус допълва облика на Алфа Клийн като на надеждна и модерна българска фирма на 21 век.

Добави коментар

Абонирай се
Уведомете за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Виж всички коментари