От кога има и необходимо ли е да съществува професия „частен детектив“

13
417
Добави коментар
ivokumchev
ivokumchev

Частен детектив е човек, който може да бъде нает от частни лица или фирми, за да извърши разследване или проучване, т.нар. детективски услуги, естествено – срещу заплащане. Частните детективи реално са частни следователи. Тези частни детективи често работят наети от адвокати по цивилни случаи.

Професията детектив съществува още от 19 век (виж тук историята на детективите >>>) и се развива бързо и ефикасно. В началото частните детективи изпълняват ролята на полицаи, в случаи, в които клиентите им са считали, че силите на реда не са адекватно подготвени, за да се справят, впрочем – днес нещата тук не се различават много от тогава. Някои от по-ранните частни следователи дори са предоставяли услугите на въоръжени гардове в качеството на частни охранители.

Още тогава, частните детективи са били по-ефективни, когато работят заедно. Така възникват детективските агенции, като обединения на частни следователи.

Националната детективска агенция „Пинкертън“ е детективска агенция, основана през 1850 година в САЩ. Самият основател – Алан Пинкертън, става известен след като предотвратява атентат срещу Ейбрахам Линкълн. Агентите му са изпълнявали всевъзможни задачи – от секретни разследвания до въоръжена охрана. Макар и с явна хипербола, но се твърди, че в един момент детективската агенция е имала повече служители от армията на Съединените щати. Но … няколко години по-късно, се приема федерален закон, който забранява на правителството да наема служители на детективската агенция. Въпреки всичко, детективската агенция оцелява и след 20-30-те години на 20 век, масово забогатяващите американци започват да си позволяват услугите на частни детективи и професията детектив се стабилизира. Социални проблеми – например изневерите, са дали своето влияние върху професията и са създали нуждата от допълнителни услуги като разследване на застрахователни измами, създаване на дискретни подслушващи устройства и т.н.

Днес, детективите с повече опит се наричат „професионални частни детективи”. Това се случва в отговор на популярния имидж на частния детектив по света. Е, в България трябва да извървим пътя си и първо трябва официално да се легализира дейността. Някои от по-умелите и опитни частни следователи работят в комбина с адвокати по различни криминални случаи. Много други са застрахователни следователи, които разследват подозрителни претенции.

Въпреки, че в наши дни няма нужда от легални доказателства за изневери или „лошо поведение“ от страна на съпрузи или партньори, разследването на такива случаи продължава да е една от най-търсените детективски услуги, с които частните детективи се занимават. Частните следователи биват често наемани и от инвеститори, за да разследват определени компании, в които се готвят по-големи инвестиции, за да се избегнат измами или престъпни схеми, В издирване на длъжници по финансови споразумения, и други детективски услуги. Често работят „под прикритие“, т.е. разследват криминални дейности, докато „играят“ на незаинтересована трета страна или пък се внедряват в заподозряната група. Някои детективски агенции се специализират в проследяването, за което в днешно време се използва много специална апаратура.