Държавата е платила почти 1 млн. евро по дела в Страсбург

3
306
Добави коментар
Hajmanata
Hajmanata

Само заради бавно правосъдие България е платила обезщетения на обща стойност 604 648 лв.

Почти 1 млн. евро е платила Българската държава по осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека в Страсбург само през 2016 г. Това показва справка на Министерството на правосъдието. 

Общата сума на заплатените обезщетения възлиза на 960 100 евро или 1 877 800 лв., като в тази сума влизат плащанията по приятелските споразумения и едностранните декларации. 

Обезщетенията само по осъдителните решения са 854 800 евро или 1 671 800 лв., уточняват от Министерството на правосъдието.

Ведомството е сключило общо 268 споразумения по реда на Закона за отговорност на държавата и общините за вреди и на Закона за съдебната власт, като е заплатила 604 648 лв. по 243 споразумения за „бавно правосъдие“. Сумата е близо с 200 000 лв. по-малка от 2015 г., когато са били платени 794 720 лв. по 289 споразумения.

От 2012 г. у нас действа компенсаторен механизъм, който предвижда всеки, който има основание да се счита за ощетен, заради „бавно правосъдие“ да поиска да бъде компенсиран. Това става чрез подаване на жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

В случай, че жалбата бъде приета за основателна, то Инспекторатът изпраща документацията на Министерство на правосъдието, което сключва споразумение и изплаща дължимата компенсация. Въвеждането на компенсаторния механизъм имаше за цел именно намаляване на жалбите срещу България пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

„Видно от статистиките, в последните 5 години България трайно е извън първата десетка на страните с най-много висящи жалби. По официални данни през 2016 г. България е на 16 място по брой висящи жалби със 718 жалби, като тази положителна тенденция се дължи и на въведения през 2012 г. компенсаторен механизъм“, изтъкват от Министерство на правосъдието.