Слънчеви колектори Bosch, Eldom, Wolf TopSon в Терма Експерт Плюс в Пловдив

2
354
Добави коментар
ivokumchev
ivokumchev

Плоски слънчеви колектори

Слънчеви колектори в Терма Експерт Плюс, енергийно-ефективни системи за отопление и гореща вода, слънчеви колектори Bosch, Елдом, Wolf TopSon, Sunsystem. Самите слънчеви колектори можете да намерите наричани – солари, слънчеви панели, соларни колектори, соларни панели, а изградените инсталации – соларни системи и слънчеви инсталации, а целта е ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, използвайки енергията от слънцето и понижаване сметките за ток (електроенергия) и отопление.

Всички предлагани продукти са сертифицирани и имат съответните декларации за съответствие.

Програмата REECL предлага кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия във вашия дом. Кредитополучателите ползват финансова помощ 20%. Попитай за подробности – 032 66 69 99 и 0886 81 64 61!

Още за слънчевите колектори и инсталации

Изграждането на соларни системи е много добър избор за почти всяко домакинство. Това важи не само за нови, но и за стари сгради. Достатъчно е да разполагате с покрив или с равна повърхност и Вашата соларна инсталация се приспособява, благодарение на различните монтажни решения. Високоефективните слънчеви колектори позволяват извличане на повече енергия от слънцето, която да се уползотвори за затопляне на вода, ел.енергия и отопление. Съхраняването на топлинната енергия се извършва в специални водосъдържатели, познати като бойлери.

В България, интензитетът на слънцегреенето е достатъчен, за да покрие 70 % от общата енергийна потребност за подгряване на битова вода, а през лятото дори 100 %. При соларна инсталация с подпомагане на отоплението, икономията на енергия за битова вода и отопление е между 15 и 35 %, според топлоизолацията на сградата и необходимото количество топлина. Защото самите солари преобразуват в топлина не само директното слънчево греене, но използва и дифузната светлина.