Високото кръвно налягане при хора под 40-годишна възраст показва по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания

1
130
Добави коментар
stupid
stupid

Хората под 40-годишна възраст, които имат високо кръвно налягане, са изложени на повишен риск от сърдечна недостатъчност, удари и запушвания на кръвоносни съдове, според проучване в JAMA, водено от Duke Health.

 

Изследването е проучвало дали хората, които развиват хипертония, преди 20-годишна възраст, имат по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с тези, които поддържат нормално кръвно налягане.

 

Въпреки че това е наблюдателно изследване, то показва, че новите насоки за кръвното налягане са полезни при идентифицирането на тези, които могат да бъдат изложени на риск от сърдечно-съдови инциденти, казава д-р Ючийро Яно, водещ автор на изследването.

 

Д-р Яно и колегите му са анализирали резултатите от 4851 участници под 40-годишна възраст, които са правили измервания на кръвното налягане, като част от проучването за развитие на коронарен артериен риск в младите, което е започнало през 1985 г., а резултатите са публикувани август 2015 г. Около половината от участниците са били афро-американци, 55% са били жени, на възрастта им е била от 18 до 30 години.

 

Участниците в изследването са групирани в четири групи, базирани на нивата на кръвното налягане, определени от ACC / AHA  през 2017 г . Нормално (120 или по-ниско систолично кръвно налягане, 80 или по-малко диастолично); повишено (120-129/ 80 или по-малко); фаза 1 на хипертония (130-139 и 80-89 долна граница); 2 стадий на хипертония (140 или повече и долна граница 90 или по-висока).

 

Учените са проследили дали тези участници са имали сериозни сърдечно-съдови проблеми в продължение на средния период на проследяване от около 19 години. Общо 228 инцидента са настъпили, като по-високите нива на събития съвпадат с по-високите нива на кръвното налягане.

 

Сред младите хора с повишено кръвно налягане, хипертония в стадий 1 и хипертония в стадий 2 преди 40-годишна възраст, както е определено от класификацията на кръвното налягане в насоките на ACC / AHA , има значително по-висок риск от последващи сърдечно-съдови заболявания в сравнение с тези с нормално кръвно налягане преди 40-годишна възраст. Според авторите системата за класифициране на артериалното налягане ACC / AHA може да помогне да се идентифицират младите хора с по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания.