Спечелете всяка седмица награди от Sika България

2
319
Добави коментар

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ със Сика България!

Имате отново шанса да спечелите една от нашите награди, като участвате в играта „ВСИЧКО Е ЦВЕТОЧНО – фугиращи смеси от швейцарската марка SIKA” и през следващите седмици с нови въпроси на Sika ®.

Спечелете някоя от наградите в играта : 3 броя масички за лаптоп; 3 броя раници за преходи; 3 броя фризбита; Целта на Играта е популяризиране на фугиращи смеси от швейцарската марка SIKA и повишаване на трафика на страницата на http://www.fugiram.bg/ . В рамките на играта всяка втора седмица ще има трима участници, които ще спечелят по една награда. Победителите се избират въз основа на това кой е отговорил на въпросите от теста за най-кратко време и с най-малко грешки.

За да участвате в играта следва да се регистрирате и да отговорите на въпросите, посочени в интернет страницата www.fugiram.bg. Право на участие в съревнованието за Наградите получава всеки, които е отговорил вярно на поне един въпрос от теста. Участието в играта не е обвързано с покупка.