България има най-ниската продължителност на живота в Европа

1
166
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот1 общо за населението на
страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74,8 години, като спрямо предходния период
(2015 – 2017 г.) остава непроменена, сочат данните на НСИ.

Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.4 години, докато при жените е със 7.0
години по-висока – 78.4 години.
За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените –
с 1.8 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока
(75.7 години) отколкото на населението в селата (72.8 години). Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в
селата е с 1.0 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6
години в областите София (столица). В Бургас тя е сред най-високите в страната – 75,2 години.

България, заедно с Латвия (74.9 години), е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз. Най-дълголетни са в Испания (83.4) и Италия (83.1 години).