Спечелете 55“ телевизор, iPhone 11, електрически тротинетки и 100 ваучера

2
245
Добави коментар
pgp

В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към дата 22.11.2019, така и юридически лица, които са валидно съществуващи към дата 22.11.2019 г., с изключение на клиенти, които закупуват стоките с цел препродажба), които отговарят на определението в т. 3.1 от Условията за ползване на Платформата и които отговарят едновременно на всички части от условието за участие в Кампанията, а именно:

(1). направили са поръчка на Платформата по време на Периода на Кампанията на стойност най-малко 25.01 лв. на Продукти, за които е възможна опцията: „Вземане лично от офис на куриер“; и (2). са избрали тази опция за доставка на поръчаните такива продукти; и (3). са платили онлайн поръчката съгласнo т. 3.1.(1). по-горе с Visa Card, издадена преди началната дата на Кампанията (22.11.2019) („Карта Visa”), издадени преди началната дата на Промоцията (22 ноември 2019 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“): * Алианц Банк България * Банка ДСК * Българо-Американска Кредитна Банка * Инвестбанк АД * Пиреос Банк * Първа инвестиционна банка * Райфайзенбанк България * Тексим Банк * УниКредит Булбанк * Централна Кооперативна Банка * Юробанк България АД * Бяла Карта (наричани по-долу заедно „Участващи организации“). В Кампанията участват само и единствено продукти, за които е възможна опцията: „Вземане лично от офис на куриер“, и не участват всички продукти, за които заявяването на таква опция е невъзможно. За избягване на съмнение, Кампанията се провежда единствено и само за продукти, предлагани на Платформата от еМаг, и не важи за продукти, предлагани на Платформата от маркетплейс търговци.