Международно споразумение срещу замърсяването с пластмаса

450
Добави коментар

Природозащитници приеха с резерви новото решение на Международния комитет за преговори относно пластмасата към ООН. След петдневни преговори в Париж, делегатите се съгласиха преди следващата среща на комитета, която ще се състои в Кения през ноември, да създадат черновата на международно споразумение, което договаря всеобща глобална забрана за замърсяване с пластмаса на сушата и в океана.

Коалиция от „амбициозни“ правителства, начело с Норвегия и Руанда, заедно с природозащитни групи, целят да спрат замърсяването с пластмаса до 2040 г. Те считат, че основният метод е чрез намаляване на продукцията и ограничаване употребата на някои химикали, които се използват в производството.

Тъй като пластмасата се произвежда от петролни продукти, страните, където петролната индустрия е развита, като САЩ и Саудитска Арабия могат да се фокусират върху рециклирането. Целта на глобалното усилие е то да бъде споделено и преценено според конкретните особености на отделните страни.

Човечеството произвежда над 430 милиона тона пластмаса годишно, две трети от които скоро се превръщат в отпадък. Според прогнозите, глобалният пластмасов отпадък ще се утрои до 2060 г., като под 20 % от него ще бъде рециклиран.

Над 2000 участници от почти 200 страни, включително правителства и наблюдатели се включиха в дискусията по темата, както и в процедурните въпроси, касаещи срещата на комитета.

Основният резултат от преговорите е решението, че черновата на международното споразумение трябва да бъде готова до ноември, за да може окончателния вариант да се създаде до 2024 г. когато е крайният срок, определен за това споразумение.