Оси - Врагове на пчелите - Публикации - Пчелен мед

Оси - Врагове на пчелите - Публикации - Пчелен мед

Нашата анкета Оси Осите са ципокрили жилещи насекоми - врагове и сътрапезници на пчелите. Живеят в  гнезда, където отглеждат новите си поколения. Понякога една колония от оси, в зависимост от вида им, може да достигне до 2500 индивида.  Гнездата им се състоят от няколко пити, наредени хоризонтално, с килийки, построени само от едната страна на питата. Питите не са восъчни, а са изградени от целулозосъдържаща материя, която наподобява сива хартия. Отвън гнездата са обвити в същата материя като едно цяло. Гнездата се устройват в земята, в хралупи на дърветата, под покривите на къщите, под капаците на празни кошери и др. Презимуват само женските оси (майките), след като са оплодени през есента. През пролетта майката започва сама да строи гнездото, или се връща в старото, където снася яйцата, а след излюпването им се грижи и за храната на тези първи ларви. Цикълът на развитие продължава от 30 до 50 дни в зависимост от температурата. След излюпването на първите оси работнички майката се...
Прочети цялата публикация
Коментари