Таблица за определяне на пола на бъдещото дете - не играйте на тото :)

Таблица за определяне на пола на бъдещото дете - не играйте на тото :)

Таблица 1По хоризонталата са месеците, като трябва да знаете  месеца в който сте забременели. По вертикалата са навършените години на майката в месеца на забременяване. 

      1  2  3  4 5  6  7 8  9 10 11 12

18  Ж М Ж М М М М М М М М М

19  М Ж М Ж Ж М М Ж М М Ж Ж

20  Ж М Ж М М М М М М Ж М М

21  М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

22  Ж М М Ж М Ж Ж М Ж Ж Ж Ж

23  М М М Ж М М Ж Ж Ж М М Ж

24  М Ж Ж М М Ж М Ж М М Ж М

25  Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М М М

26  М М М М М Ж М Ж Ж М Ж Ж

27  Ж Ж М М Ж М Ж Ж М Ж М М

28  М М М Ж Ж М Ж М Ж Ж М Ж

29  Ж М Ж Ж М Ж Ж М Ж М Ж Ж

30  М М Ж М Ж М М М М М М М

31  М М М М Ж Ж М Ж М Ж Ж Ж

32  М Ж Ж М Ж М М Ж М М Ж М

33  Ж М М Ж Ж М Ж М Ж М М Ж

34  М М Ж Ж М Ж М М Ж М Ж Ж

35  М Ж М Ж М Ж М Ж М М Ж М

36  М Ж М М М Ж М М Ж Ж Ж Ж

37  Ж Ж М Ж Ж Ж М Ж Ж М М М

38  М М Ж Ж М Ж Ж М Ж Ж М Ж

39  Ж Ж М Ж Ж Ж М Ж М М Ж М

40  М М М...
Прочети цялата публикация

Коментари