Санаториуми по клинични пътеки на НОИ по ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2012

Санаториуми по клинични пътеки на НОИ по ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2012

За 2012 година вече има сключени договори между НОИ и изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения): ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ на НОИ за 2012 година. По долу се намира част програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация:

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.) на определен контингент лица: 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест; 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на...
Прочети цялата публикация

Коментари