Недей, приятелю, не му завиждай задето… – Listen to Your Heart | Facebook

15
517
Добави коментар
pavkata11

Недей, приятелю, не му завиждай
задето си избрах да го обичам!
Проклех го вече сто пъти, не трижди,
и още сто… от Него се отричах.
Косите ми не го завиват вечер,
не му прошепвам нежно „Лека нощ“,
от кръглата Луна съм по-далече
и липсата ми… реже като нож.
Не завист, ще изпиташ само жал,
за празнотата в мъжките очи!
Усмихната от век не ме е виждал
и се научи дълго да мълчи…
А бе любов! Каква любов бе само…
Потъва днес в зениците… и в стихове.
Добре се постарахме ние двамата,
но е проклета – пак не я убихме!
Наместо туй – сега убива нас.
(Наказва ни за всеки грешен ход), 
над цялата ни същност има власт
и с нас ще е и в другия живот.
Днес Той е кораб, плаващ без посока –
на никое пристанище не спира.
Удавя всеки спомен-призрак с водка
и всяка нощ… очите ми проклина.
Днес аз съм гара – пуста и самотна.
И плача повече и от дъжда…
В най-тихото в душата… пуснах котва.
От ляво – само пепел и ръжда.

Да си завиждам ли, че имах силата
да кажа Сбогом и да си отида?
Дано да не обичам вече никога!
Защото моята любов… убива.

Павлина Соколова