СВЕЩЕНИЯТ КВАДРАТ НА ПАНТЕОНА НА БОГОВЕТЕ НА РА

1
158
Добави коментар
ezoterikabg.net
ezoterikabg.net

Всичките 24 богове, които са разделени на четири групи, бяха управлявани от Главния Бог – Ра, а Главният Бог беше наречен Господ.

ра

Жречески квадрат – дава се магически квадрат, състоящ се от 25 числа, от 0 до 24. Тези числа са датите на празниците на боговете от Пантеона на Ра. Тук трябва да се отбележи, че един обикновен ден се различаваше от празниак, което се вижда от старите имена: „ден“ е същият корен с думата „данък“, т.е. всеки ден се отдаваха почести на бога (похвала и слава), а празничната „дата“ – същия корен с думата „давам“, т.е. по празници хората получавали награди за службата си на боговете и най-вероятно били наричани „просперитет“.

В магическия квадрат сумата от числата във всяка колона и във всеки ред е еднаква, в нашия случай тази сума е 60, т.е. броят на минутите на час и броят на секундите на минута.

 Оказва се, че мистерията на древното броене на времето се крие в структурата на божествения Пантеон. Защо е необходим този квадрат? В природата всичко има множество. Например от биометричните данни на човешкото тяло е известно, че дължината на главата на човек се вписва в неговата височина шест пъти, размерът на главата е три дължини на носа и сумата от дължините на ръцете и краката поражда и т.н.

СВЕЩЕНИЯТ КВАДРАТ НА ПАНТЕОНА НА БОГОВЕТЕ НА РА

Така че божественият Пантеон, като жив организъм, трябва да бъде изграден съгласно законите на биометрията, в противен случай той ще се разпадне. Но вместо единици за дължина, древните са използвали единици за време при изграждането на Пантеона, т.е. дати на празниците на боговете на Пантеона. И правилно организиран празник (PRA + ZD = сграда, т.е. създаването на RA) дава божественост на културата и цивилизацията.

 ЗВЕЗДА НА ПАНТЕОНА НА БОГА РА

СВЕЩЕНИЯТ КВАДРАТ НА ПАНТЕОНА НА БОГОВЕТЕ НА РА

Звездата на Ра има точно 25 пресичания, което е позволило на нашите предци да поставят върху нея целия борейски божествен Пантеон. Звездата от Ра, която все още неправилно се нарича звездата на Пeрун, лесно се вписва в петклетъчния магически квадрат. Всяка точка от 25-те точки на пресичане на звездата отговаря на клетка на магическия квадрат. В центъра стои 25-та точка, принадлежаща на бог Ра – главната скала на Пантеона. И накрая, най-важното!)))) На какво трябва да обърнете внимание!)))

Звезда на Пантеона! Всяко дело на човек, всяка конструкция е била подчинена на числа. Неслучайно от древността дойде до нас израза: „Светът се управлява от числа и техните съотношения“, приписван на Питагор. По същия начин строежът на божествения Пантеон бил предмет на числа. Следователно, звездата на Ра не беше абстрактен символ, а реален обект с божествена сила. Ако свързваме имената на боговете с имената на едни и същи коренни народи, разположени на територията на Европа, тогава има само един вариант на магически квадрати, който е показан на фигурата. С други думи, ако насложите Звездата от Ра на картата на Европа, тогава географските имена на народите ще съвпадат с имената на боговете. В нашия случай намаленият квадрат е единственият възможен. Нека припомним още веднъж, че звездата е получена от магически квадрат, чиито числа съответстват на празниците на боговете. В точките на магическия квадрат нашите предци са построили древни храмове, които в продължение на хилядолетия са натрупвали еманациите на хората и са създавали организирано психо-поле на планетата. Благодарение на това психополе са запазени географските „божествени“ имена на територии и народи, които все още влияят върху хода на събитията.

Превод от руски