Защо някои хора развиват зависимост?

892
Добави коментар
Виктория Енева
Виктория Енева

Често на хората с някаква развита зависимост се гледа като на морално пропаднали хора, хора без никаква воля, егоисти и т. н. Според науката обаче се изисква много повече от воля, за да се справи някой със своята зависимост, дори и той силно да желае това.

Наркотиците, алкохолът и дори хазартаната зависимост, променят работата на мозъка и правят отказа им труден, но все пак не невъзможен.

Какви са причините един човек да има пристрасяване, а друг не?

Причините са комплексни. От биологична гледна точка значение имат гените, наличието на психични заболявания, полът. Например при алкохолиците съотношението мъже-жени е приблизително 6:1. Също така децата, които имат родител алкохолик е по-вероятно също да станат алкохолици, като основен фактор не е възпитанието, а по-скоро генетична предразположеност.

От социалните причини значение имат социалният статус, обкръжаващата среда и нейното влияние. Жертвите на някакъв вид насилие са по-склонни да развият зависимост.

От псхихологична гледна точка може да се каже, че много от хората, които имат някаква зависимост, като цяло са по-склонни към тревожност, депресия, раздразнение и самосъжаление, оправдание. Често те използват източника на своята зависимост за бягство от реалността, за облекчаване на някакъв вид емоционална болка.

Разбирането на всичко това може да ни помогне да бъдем по-толерантни към зависимите хора, знаейки, че същината на техните проблеми е дълбока и трудна за преодоляване.

В днешно време има много медикаменти, които да облекчат пристрастените хора в момента, в който решат да прекратят употребата на обекта на тяхната зависимост. Има много програми за психологическа подкрепа, която е от особено значение. Чудесен пример в това отношение са групите на Анонимните алкохолици. Тяхната програма е толкова успешна, че от години се прилага и при наркозависимите хора.

Най-важно е да се вземат мерки за превенция на зависимостите на обществено и на частно ниво. Грижата за психичното здраве, спазването на забраната да се продават цигари и алкохол на непълнолетни, неправителствени информационни кампании, борбата с разпространението на наркотици са основните компоненти на успешната профилактика.

Не на последно място здравословната семейна среда и личният пример на родителите, са също от съществено значение.