Фосил на 250 милиона години разкрива нов момент от еволюцията в океана

686
Добави коментар

Изследователи откриха фосил на морско влечуго на 246 милиона години, което помага да научим повече за еволюцията в океана.

Преди 252 милиона години на Земята се случва събитие на масово измиране, наречено „Голямото умиране“ при което изчезват над 95 % от всички видове на планетата.

Следва развитието на нови организми, които еволюират от оцелелите видове, а тогавашните влечуги намират нови хабитати в океана.

Сауроптеригианите са древни морски влечуги, живели през Мезозоя (преди 251-66 милиона години). Нотозаврите са подвид на Сауроптеригианите, които са живели в първия период на Мезозоя, Триас, преди 251-200 милиона годни.

Техни фосили досега са откривани само в Свереното полукълбо – Европа, Китай, Близкия изток, САЩ и Канада.

„Обаче е напълно неочаквано подобен фосил да бъде намерен на другия край на Земята.“ казва Бенджамин Киър, автор на проучването. Точно това се случва.

По времето когато живеят нотозаврите, всичката суша на Земята е събрана в мегаконтинента Пангея. От едната му страна, отчасти заобиколен от сушата е океанът Палео-Тетис, където се смяташе, че са живели нотозаврите. Останалата част от океана се нарича Панталаса и обхваща планетата от полюс до полюс.

През 1978 г. прешлен на нотозавър е открит в Нова Зеландия, но откритието остава извън полезрението на повечето изследователи до скоро. Пандемията от ковид-19 са също малко забавя проекта.

Сега, след като международен екип прави ново проучване, се оказва, че преди 246 милиона години, много близо до зората на динозаврите, нотозаврите не просто са се адаптират към океана, а вероятно са се разпространили и в Панталаса, тоест са глобален вид. Нотозаврите са хищници, а това значи, че още тогава в океана е имало развити екосистеми, които да могат да поддържат съществуването на хищници.

Нужни са още изследвания, за да научим как нотозаврите са мигрирали около мегаконтинента, дали са плували до полюсите, както и подробности за еволюцията на екосистемите в океана.

Източник: CNN