Конкурси всякакви: Национален конкурс "Моите детски мечти"

Конкурси всякакви: Национален конкурс "Моите детски мечти"

ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца от 5 до 18 години в следните направления:

І. Литературно творчество Възрастови групи: Първа група - 6 – 10 г.; Втора група - 11 - 14 г.; Трета група - 15 - 18 г., Участниците трябва да изпратят написани от тях стихотворение, разказ, есе или приказка в три екземпляра, напечатани на машина или на компютър по тематиката на конкурса – „Моите детски мечти”.

Всяка творба трябва да съдържа следната информация: - Трите имена на автора; - Възраст, клас; - Училище, извънучилищно звено, школа; - Точен адрес, пощенски код, телефон;

ІІ. Изобразително изкуство 1. Раздел - Рисунка

Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се...
Прочети цялата публикация

Коментари