Породи овце (Breed sheep) - Зооферма !

Породи овце (Breed sheep) - Зооферма !

Поради многообразната продуктивност(вълна,месо,мляко и кожи)овцете са търсени и предпочитани селскостопански животни.Различните породи овце,които се отглеждат по света,произхождат от диви представители,одомашнени преди новата ера.От проучванията се установява,че домашните овце произхождат от две групи диви овце-муфлони и аргали.

Муфлони.Представители на тази група се срещат и сега в Иран, в някои средноазиатски републики,в Монголия и др.

Аргали.Представители на тази група днес живеят в азиатските планини в района на Памир,Тяншан и други високопланински вериги в Азия.

Аргалите са най-едрите диви овце от съществуващите сега.Мъжките животни достигат 240кг.

Смята се, че овцете са одомашнени по време на първобитния строй.Най вероятните райони на одомашняването са Иран,Средна и Предна Азия и др.

Класификация на породите.

Морфологическа.В основата на тази класификация е формата,дължината и ширината на опашката.Според нея, всички...
Прочети цялата публикация

Коментари