ERP Клиентите на кръстопът 2

4
328
Добави коментар
AntipodesLtd
AntipodesLtd

30 November -1

Нова стратегии за иновации.

Добрата новина е, че ERP клиентите имат отлични възможности днес.

Първата и най-основна стратегия, която ние виждаме: много ERP клиенти са предпазливи и изчакват отношение на новите софтуерни платформи, които продавачите на софтуер развиват. За тези клиенти, се препоръчва, да обмислят стратегия за support и поддръжка ot трета страна, за да се освободят около 90 на сто от общите им разходи годишно за текущата поддръжка.

И все пак, има още по-добра причина, и това е, за да може да се приложи стратегия за иновации в резултат на преместване на клиента към независим support. Със спестените разходи за поддръжка на ERP, ИТ директорите могат да пренасочат тези средства в инициативи, които наистина имат значение за техния бизнес.

Смарт ИТ директорите признават ползите от запазването на тяхната стабилна ERP система, и фокусират своето внимание и енергия за добавяне на иновациите около ядрото на своето ERP. Все още няма цялостно облачно ERP решение на разположение, коемо може напълно да замени стабилните ERP системи, които са се развивали над 30 години.

С приемането на хибридни ИТ стратегии например – както много анализатори, включително Gartner и Forrester съветват – ИТ директорите са в състояние да максимизират стойността, която са сложили в своите основни системи, и отново да инвестират значителни икономии в цифрови системи за ангажиране, които помагат на бизнеса да расте и да се конкурира. С допълнителни средства, организациите могат да направят инвестиции в най-добрите технологии като мобилни, социални, и big data, представящи един много силен бизнес ресурс.

Ключовата цел на една организация е да се увеличи стойността на клиентите, като същевременно минимизират негативите. Вместо оптимизиране на отдел или конкретна технология, ИТ отдела има възможност да вземе участие в оптимизирането на движението на стоки и услуги през целия поток на стойност, които се вливат хоризонтално с технологиите, активите, и отделите към клиентите.

Вместо сляпото да следват пътя на „задължителноаеволюция“, диктувана от продавачите, компаниите могат да изберат нов път, който освобождава средства, освобождава експертен опит, и се фокусира върху цялостната стойност, която има силата да дава осезаеми ползи за бизнеса.

Все овече компании са застанали на подобни кръстовища и се обръщат към стратегии, които поддържат тяхната основна ERP като същевременно се насърчават целеви инвестиции в истински нови приложения. Този начин на мислене наистина променя това, което бизнесът може да постигне и в какъв период от време. Това е един нов вид innovation agility.