Стомана и металургия на стоманата Follow

Стомана и металургия на стоманата

Стомана – представлява желязо-въглеродна сплав, в която съдържанието на въглерода не надхвърля 2,14% и се намира под формата железен карбид (циментит) Fe3C.

Химичен състав на стоманата

Физикомеханичните качества на произвежданата стомана зависят главно от нейната кристална структура и химичния ѝ състав. Кристалната решетка е съставена от α-желязо (ферит) и микрокристали на железния карбид. В зависимост от съдържанието на карбида се определя твърдостта на сплавта. Повече циментит означава и по-твърда въглеродна стомана...


Прочети цялата публикация
Коментари