Младотурската революция от 1908 г.

23
461
Добави коментар
burakumin
burakumin

Младотурската революция е осъществена като военно-съпротивителна инициатива от младотурското движение, което възниква в края на XIX век в Османската империя. То си поставя за цел да въведе конституционно управление в страната.

Болният човек на Европа

В края на XIX и началото на XX век Османската империя е изключително изостанала в сравнение с останалите европейски държави, както в областта на науката и културата, така и в степента на икономическо и политическо развитие…