Заявление за ЧЛЕНСТВО

3
224
Добави коментар
boychrist
boychrist

На основание приетия на 25.09.2018 г. Устав на сдружение с нестопанска цел

„СДРУЖЕНИЕ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – СОЛИДАРНОСТ“ с ЕИК: 205319885

 

(1) Инструкции за попълване:

Попълнете раздел „Лични данни“, единствено, ако желаете да се присъедините към сдружението в качеството си на физическо лице.
Попълнете раздел „Лични данни“, в качеството си на управител или упълномощен представител на юридическо лице, което желае да се присъедини към сдружението с личните Ви данни. След което попълнете и раздел „Информация за юридически лица“ с данните на юридическото лице, което представлявате.

(2) След изпращането на електронната форма очаквайте обаждане за потвърждение.

(3) След потвърждение от Ваша страна, сдружението ще разгледа кандидатурата Ви според уставния ред.

*** Първоначалната встъпителна вноска е 5,00 лв, а годишния членски внос – 20,00 лв, които могат да бъдат платени и в последствие на място или преведени по банковата сметка на дружеството: BG50RZBB91551009768687; Райфайзен Банк; BIC: RZBBBGSF

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В Сдружение “Солидарност”

Регистрирайте се при нас, като попълните формуляра по-долу.

2. Информация за юридически лица (за юридически лица от управител на юридическо лице)

Регистрирайте се при нас, като попълните формуляра по-долу.