Хомосексуалното поведение при животните е по-често, отколкото смятаме

359
Добави коментар

Хомосексуалното поведение е наблюдавано официално при над 1500 вида животни, а ново проучване установява, че изследователите редовно пропускат да докладват такова.

Наблюдения на хомосексуално поведение при животните има още през 18 и 19 век, но изследванията се развиват едва през 20 и 21 век.

В най-новото изследване по темата, екип от Торонто установява, че изследователите на животинското поведение не докладва случаи на хомосексуално поведение и рядко публикуват наблюденията си на такова.

В изследването са включени 65-ма експерти, като 77 % от тях казват, че наблюдават хомосексуално поведение при видовете, които изследват. Само 48 % от тях обаче събират данни за такова поведение, тоест описват го като съществуващо, а едва 18 % изобщо го споменават в публикациите си.

„Много от изследователите казват, че не са записвали данни и не са публикували такива, касаещи хомосексуално поведение поради възприетата концепция, че това е рядко поведение.“ казва Карин Андерсън, докторант по еволюционна антропология в Торонто и водещ автор на изследването.

„Когато прегледахме [данните] в по-широк аспект, установихме, че това всъщност е много често срещано поведение, наблюдавано редовно от участниците“.

Концепцията, че това поведение е рядко при животните, често се ползва като аргумент в дебатите относно етиката на човешката хомосексуалност, отбелязва проучването.

Това е поредно проучване, което установява, че хомосексуалното поведение е често срещано в животинското царство и все още се откриват видове, при което то се наблюдава за първи път. През 2018 г. например е записан секс между две мъжки паякообразни маймуни. През същата година за първи път се наблюдава и как два мъжки пингвина от вида Gentoo „осиновяват“ яйце, което е изоставено от майката.

От видовете, при които се среща такова поведение в проучването, почти при 39 % това поведение се докладва за първи път.

Хомосексуално поведение се открива в почти всеки клон на еволюционното дърво, от бръмбари и пеперуди, до гущери и катерици.

Андерсън се надява, че нейното проучване ще помогне на изследователите да придобият повече увереност и да започнат да докладват наблюденията на хомосексуално поведение сред животните, които изучават.

Защо това поведение се наблюдава, но не се докладва?

Авторите спекулират, че е поради социално-политически причини, но проучването им не установява това. Участниците смятат, че основната причина е, че такива наблюдения все пак не са нормата на поведение, наблюдават се рядко и не са обект на изследванията. Повечето от наблюденията биха се считали за „анекдотични“(научният термин за „недоказани“), което би довело до по-малко желание на редакторите да публикуват проучванията им.

Исторически обаче, е вероятно изследователите да се колебаят да публикуват подобни проучвания, за да не бъдат самите те асоциирани с хомосексуалното поведение.

Друго предизвикателство е, че полът на животните не винаги е очевиден и така една част от хомосексуалните занимания може да се считат за обичаен хетеросексуален контакт.

Според Андерсън, най-важното откритие на проучването е, че хомосексуалното поведение се наблюдава по-често, отколкото се докладва, което значи, че е възможно да има и други животински поведения, за които се смята, че са рядкост и следователно не им се обръща достатъчно внимание или не се докладват.

Източник: CNN