Баобабите – дървета, които объркват изследователите

578
Добави коментар

В продължение на милиони години гигантските баобаби се срещат на три места, като никой не знае откъде точно произхождат. Емблематичните дървета са лесно разпознаваеми с дебелите си стволове. Те могат да живеят до повече от 1000 години и са един от ключовите видове в планетарната екосистема – предоставят среда за множество други организми и самите те се превръщат в екосистема.

Баобабите се срещат в Мадагаскар, в малки части от континентална Африка и в североизточна Австралия. Те често са наричани „майката на гората“ или „дървото на живота“, а хората ползват почти всички части от дървото, което ги прави още по-ценни за човечеството в исторически план.

Едно от нещата, които объркват изследователите е произходът на баобабите.

Доскоро имаше няколко противоречащи си хипотези, като според най-популярната, те произхождат от континентална Африка. Според ново проучване, публикувано в сп. Нейчър, това не е точно така. За проучването си сътрудничат екип изследователи от Ботаническата градина на Ухан, Китай, Кралската ботаническа градина във Великобритания, Университета Кралица Мери и университета Анатананариво в Мадагаскар.

Изследователите секвенират генома на всеки от осемте вида баобаби, като изследват връзките помежду им и установяват, че тяхна родина е Мадагаскар.

В Мадагаскар живеят 6 от видовете, като се очаква единия да изчезне до към 2080 г., ако не се приложат консервационни мерки.

Една от причините, че не можем да установим произхода на дърветата е, че няма запазени фосили от баобаби, разказва д-р Уан Юн-Нан, един от авторите на изследването, от Ботаническата градина на Ухан, а и досега не са секвенирани пълните геноми на никой от видовете.

Сега, след като това е факт, можем да проследим историята на баобабите.

Тя започва в Мадагаскар, преди около 21 милиона години, преди родът, към който се отнасят да започне да се диверсифицира (така се образуват нови видове). Това става преди около 12 милиона години. Тези събития се случват много след като суперконтинента Гондвана, от който е част Мадагаскар, се разпада на по-малки парчета суша, така че баобабите са се разпространили чрез семена, носени от океана върху отломки.

Данните, събрани от екипа помагат да се установи как се променят гените, за да се образуват 8 отделни вида. Установено е слабо генетично разнообразие в два от видовете, а други два са се кръстосвали помежду си, след като се отделят. Историята на баобабите включва и конкуренцията между тях през хилядолетията.

Само един от видовете – който се среща в Африка – не е включен в списъка със застрашени от изчезване видове. Три от видовете в Мадагаскар са със статут застрашени, а според климатични модели, в рамките на следващите 50 години всички видове могат да изчезнат, ако няма човешка намеса за опазването им.

Проучването установява, че ареалът на баобабите намалява все повече в Мадагаскар, като обезлесяването и климатичните промени са основна причина за това, а фрагментацията на хабитатите води до намаляване на популациите им.

Според изследователите, местните общности, за които гората от баобаби е източник на препитание и е свързана с културата и с историята, трябва да участват активно в дейностите по опазване на дърветата.

Изследването ползва генетичен материал от един индивид за съответния вид, така че са нужни повече проби, което ще помогне и да се отговори на оставащите въпроси относно еволюцията на баобабите. Малко вероятно е да бъдат открити фосили, които да потвърдят произхода, така че баобабите ще продължават да объркват изследователите и занапред.

Източник: CNN