Общината организира транспорт за избиратели с увреждания

1
1586
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

В изборния ден Община Бургас осигурява транспорт за избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването. Желаещите да упражнят правото си на глас, възползвайки се от специализирания транспорт следва да направят заявка на следните адреси и телефони:

– до 04.11.2016 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  “Запад”/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони – 056 831 431,  0888 910 739;

– на 05.11. и 06.11.2015 г. в Транспортна къща на ул. “Александровска” № 106 и на телефони – 056 810 943,  0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.     

Секциите, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, са общо 33, като за всички са предприети мерки за улеснен достъп. В изборния ден ще се предприемат и необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.