Армията на България, дори в рамките на НАТО, вече няма ресурс да осигури отбраната на страната

14
341
Добави коментар
borsi
borsi

Българските въоръжени сили вече само частично са в състояние да изпълняват задачите по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на България, дори в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.