Доцент д-р Дойков е водещ лекар в уши нос гърло болестите в град Пловдив

1
357
Добави коментар
pepelov
pepelov

Моля запознайте се внимателно и изцяло с общите условия, преди да използвате този сайт.

ZdravenPortal.bg (наричано за кратко по долу в текста ZdravenPortal) е сайт собственост на ЗдравенПорталБГ ООД ЕИК: BG202842910, адрес гр. Пловдив ул. Васил Априлов 20 ет. 6, телефон: 0878 358 433 и електронна поща [email protected]. Работния език на ZdravenPortal български.

Използването на ZdravenPortal обвързва потребителите с настоящите Общи условия.

Авторско право — Цялото съдържание на този уебсайт, с всички приложения,статии, новини, текстове и снимков матерал е защитено от ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА с всички запазени права и законови последици. Екипа ни ще се стреми да предоставя възможно най-изчерпателна и достоверна информация и всички материали са изготвени и редактирани от лекари.

Отговорност и самолечение — Самолечението и отлагането на консултация с лекар могат да имат тежки и дори фатални последици за здравето Ви. Сайтът не носи никаква отговрност за действия или бездействия продиктувани от публикуваната на него информация, съобщения и линкове. Информацията разменяна чрез ZdravenPortal.bg не е медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и/или терапии, или медицинско консултиране или друг вид писмен материал или дейност, които се иизвършват в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, никаква онлайн информация не би могла да е заместител на лекарски преглед.

Информацията относно лекарствените продукти е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя.

Регистрация и услуги:

Регистрация и услуги за потребители — ZdravenPortal сигурява възможност на потребителите си да се ползват от предоставяните услуги след извършване на регистрация. Процедурата по регистрация е подробно уредена на сайта и съдържа конкретни указания за улеснение и помощ. Регистрацията изисква предоставянето от потребителя на електронна поща за контакт. Регистрационната заявка изисква попълването на определени полета с данни и създаване на парола от потребителя. Регистрираните потребители на ZdravenPortal се съгласяват да предоставят следните персонални данни: име; фамилия; електронна поща; година на раждане и пол. Съвкупността от данните по предходното изречение създават Профил на потребителя.Потребителите на ZdravenPortal декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица. Потребителите на ZdravenPortal декларират, че са навършили четиринадесет годишна възраст, че ще предоставят само точна, вярна и пълна информация.

Регистрация и услуги предоставяни на медицински лица — Профилите на лекари в ZdravenPortal са два типа:

Неповърдени профили — профили на медицински лица, регистрирани служебно в ZdravenPortal, съдържащи ограничена информация, като източник на данните включени в непотвърдените профили са публични регистри, включително но не само: Публичен регистър на Националната Здравноосигурителна каса, Списъка на лекарите, членове на Българския Лекарски Съюз, регистрирани да упражняват професията (обнародван съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите), достъпът до които се осъществява при условия и по ред, предвидени в закон или друг акт.

Служебно регистрираните профили са със статут „непотвърдени профили” и съдържат ограничени публично обявени данни за съответното медицинско лице: име, специалност и/или сфера на дейност, служебен адрес и телефонен номер за връзка.

Потвърдени профили — Медицинските лица, които имат служебно регистриран непотвърден профил имат право да потвърдят данните в своя профил, като попълнят формата, поместена на сайта или да поискат за управление профила чрез определената форма. За да се приеме един профил за потвърден е необходимо медицинското лице да предостави УИН номера си, както и служител на ZdravenPortal да осъществи контакт с цел достоверност. Медицинските лица имат право да обновяват и допълват и променят информацията публикувана в собствения им профил. Имат право да приемат запитвания и препоръки от регистрирани потребители.

Премиум услуги при потвърден профил — В ZdravenPortal са предвидени премиум услуги, които дават възможноста за използване на допълнителна функционалност (като график) и позиционирането с приоритет на ползвателите си.

Рекламата в ZdravenPortal — Този сайт се финансира чрез продажба на реклами. За да получавате само пълноценна и достоверна информация, всички рекламни съобщения са на точно определени места. Рекламните статии са обозначени с надпис „Платено съобщение“ в началото на материала. Премиум акаунтите на лекарите са обозначени по специален начин.

Поверителност — ZdravenPortal не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни сайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на ЗЗЛД. ZdravenPortal си запазва правото да записва, пренася и обработва информацията предоставена от потребителите му.

Плащания — ZdravenPortal предоставя и платени услуги. Услугите се заплащат на „ЗдравенПорталБГ“ ООД, по банков път или в брой. За всяко плащане се издава счетоводен документ. Платените услуги са както следва: Премиум акаунт, Банер реклама, Платени съобщения.

Изменение на общите условия — Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ЗдравенПорталБГ” ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. „ЗдравенПорталБГ“ ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.