Volatility Index (VIX) падна на рекордно ниско ниво

17
313
Добави коментар
borsi
borsi

Volatility Index (VIX), който измерва инвеститорския страх, падна до най-ниското си ниво от 1993 г. насам – 9.72 пункта. Създаден през 1993 г. от Chicago Board Options Exchange, Volatility Index (VIX) показва пазарните очаквания за волатилността в близко бъдеще, изчислена чрез цените на опции върху индекса S&P 500. Индексът Volatility Index (VIX) се изчислява на база цените накол и пут опции с различни тегла и падеж до 30 дни.